Tüm Web Sodav67

20 Nisan 2014 Pazar


 


EMEKLİ SUBAYIN VEFATI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER   :
 
 
 
            1. GENEL   :
 
 
a.       Bu vefat halinde yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak internet sayfalarında bulunabilir. Alo Cenaze 188 hattını arayarak bilgi ve yardım alınabilir veya özel cenaze şirketlerine ücreti mukabili bütün işlemler yaptırılabilir. Emekli Subayın vefatı halinde ailesi, yakınları, mirasçıları veya arkadaşları tarafından yapılacak işlemler ana başlıklar halinde aşağıda, ayrıntıları ise müteakip maddelerde sıralanmıştır. İşlemler devam ederken aşağıdaki unsurlara Merhumun akrabaları, yakınları, arkadaşları, Üye olduğu vakıf, dernek, sandık gibi kuruluşların merkezi TESUD merkezi veya üye olduğu TESUD şubesine haber verilmelidir.
b.       Merhumun yakınları ve mirasçıları tarafından yapılacak işlemleri defin öncesi ve defin sonrası işlemler olarak sınıflandırabiliriz.
c.       Defin öncesi işlemler
(1)   Ölüm Raporunun alınması
(2)   Defin Ruhsatının (Gömme izin belgesi) alınması
(3)   Cenaze başka yere nakledilecekse, cenaze nakil belgesinin alınması
(4)   Cenaze namazı yeri ve zamanının bildirilmesi
(5)   Merkez Komutanlığı veya Garnizon Komutanlığı ile Askeri tören’ in koordine edilmesi
d.       Defin sonrası işlemler
(1)   Kütükten düşme işleminin yapılması
(2)   Vukuatlı ölüm kağıdının çıkarılması
(3)   Veraset ilamının çıkarılması
(4)   Varislere aylık bağlama işlemi
(5)   SGK Ölüm yardımı işlemi
(6)   Cenaze masraflarının ödenmesi
(7)   Veraset ve intikal vergisinin ödenmesi
(8)   Silah devir işlemleri
(9)   Varsa Oyak işlemleri
(10)     Varsa özel sigorta, Kredi sigortası vs. işlemlerinin yapılması.
 
2.     CENAZE DEFİN RESMİ İŞLEMLERİ   :
 
a.      Ölüm Raporu ve Defin Ruhsatının alınması
 
(1)   Evde vefat edenler için
a.         Ölüm meydana geldikten hemen sonra merhuma hiç dokunmadan belediyeye müracaat etmek gereklidir. Ancak; merhumun göz kapakları kapatılır, varsa takma dişleri çıkarılır ve ağzı kapatılır. Enlice bir bez çenesinin altından geçirilerek başının üst kısmına bağlanır. Kollar vücudun yan tarafına gelecek şekilde uzatılır. Ayaklar ileri uzatılır. Baş kısmını da kapatacak şekilde üzeri bir örtü ile örtülür. Karnının üzerine şişmemesi için ağırlık konulur. Alo cenaze 188’ e telefon edilerek vefat bildirilir, işlemler hakkında bilgi veya yardım alınır.
b.         Mesai saatleri içinde mahalli Belediye Başkanlığı Cenaze memurluğuna, mesai saatleri dışında Belediye Nöbetçi sağlık memurluğuna başvurularak ÖLÜM RAPORU alınır. Ölüm raporunu almaya giderken merhumun bir yakını iki şahit ile birlikte ölenin nüfus cüzdanı, varsa sağlık raporları götürülmelidir. Belediye tabibi beyan ve belgelere göre veya bizzat eve gelerek ölüm raporu düzenler.
c.         Ölüm raporuna istinaden Belediye Cenaze Memurluğunca defin ruhsatı (Gömme izin belgesi) düzenlenir. Müteakip işlemler için defin ruhsatından asgari 4 adet fotokopi çekilmelidir.
d.         Raporların alınmasını müteakip cenaze Askeri hastahane veya resmi bir sağlık kuruluşunun morguna kaldırılır.
(2)   Hastanede vefat edenler için ölüm raporu ve defin ruhsatı Hastahane morgundaki defin ve dini işlemler kısmından alınır. Bu kısma merhumun nüfus cüzdanı ile başvurmak yeterlidir.
(3)   Adli tıp vakası kapsamına giren ölümlerde (şüpheli ölümler, trafik kazaları, zehirlenme gibi)
(a)   Belediye tabibi veya ölenin yakınlarınca olay Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Cumhuriyet Savcılığı gerekli görürse otopsi yaptırır veya cesedi adli tıp merkezine sevk eder. Ölüm raporu ve defin ruhsatı Cumhuriyet Savcılığınca verilir.
 
(b)   Mezar yeri satın alınması:
 
(1)   Defin yeri vefatın olduğu yer ise defin ruhsatı ile Belediye mezarlıklar müdürlüğüne başvurularak bedeli mukabilinde mezar yeri satın alınır. Ayrıca Mezar Açma Müsaade kağıdı alınır ve defin öncesi mezarın hazır olması için koordinasyon yapılır.
(2)   Daha önce kabristan almış olanların belgeleri gömü işlemlerinde göstermek üzere yakınlarının yanında bulunmalıdır.
 
(c)    Cenaze Nakil Belgesi:
 
Cenaze vefatın olduğu ilden başka yere nakledilecekse Belediye sağlık memurluğunda cenaze nakil belgesi alınır. Çinkolu tabut görevli belediye memuru tarafından mühürlenir. Cenaze Belediyeden veya özel ambulans şirketlerinden temin edilen araçla intikal ettirilir.
 
                  (d) Cenazenin Teçhizi:
 
                       (1) Cenazenin yıkanıp kefenlenmesi ölenin yakınlarının istediği bir yerde veya
                             hastanede yapılabilir. Teçhiz işlemi için gerekli malzeme ölenin yakınları                   
                             tarafından alınarak yıkama işlemi sırasında hazır bulundurulmalıdır. Tabut   
                            daha sonra iade edilmek üzere hastaneden veya camiden temin edilebilir.
 (2) Cenazenin yıkanacağı ve teçhiz edileceği yere götürülmesi, oradan da cenaze  
       namazının kılınacağı camiye veya mezarlığa intikali için Belediye cenaze
       Memurluğuna müracaat edilerek cenaze nakil arabası ve cenazeye katılacaklar
       için otobüs talebinde bulunulabilir.
                                                        
(e)   Askeri Tören Yapılması
 
(1)   Cenazeye askeri tören yapılması için ölen kişinin bir yakını Merkez Komutanlığına veya Garnizon Komutanlığına vefat eden subayın TSK Emekli Kimlik Kartı, 1 adet vesikalık fotoğrafı ve bir nüsha defin ruhsatı ile müracaat eder. Cenazenin kaldırılacağı cami ve vakit bildirilir.
(2)   Komutanlığın imkânı müsait ise ve ölenin yakınları tarafından istekte bulunulduğu takdirde, cenaze işlemlerine yardımcı olmak üzere bir personel görevlendirilir. Tabut, bayrak, cenaze nakil aracı ve servis aracı imkânı sağlanır.
(3)   Emekli askeri personel cenazesinde
(a)   General-Albaylara top arabası, bando ve tören kıtası
(b)   Yarbay ve binbaşılara bando ve tören kıtası
(c)    Yüzbaşı-Asteğmenlere tören takımı tahsis edilir.
(4)   Cenaze namazını müteakip ölenin tabutu tören kıtası eşliğinde belirlenen güzergâhta omuzda veya top arabasında taşınır. Bu esnada törene katılanlar saygı duruşunda bulunurlar ve cenazeyi takip ederler. Daha sonra cenaze ölenin yakınları tarafından cenaze aracına konur ve askeri tören sona erer.
 
                  f. Defin ve Dini Tören
 
(1)Cenaze, cenaze aracı ve namazı kıldıran imamın nezaretinde defnedilecek mezarlığa getirilir. Ölenin yakınları da cenaze aracını takip ederek mezarlığa getirilir.
(2)Defin işlemi ölenin yakınları ve mezarlık da görevli kişiler tarafından yapılır. Defni müteakip imam tarafından dualar okunur ve dini tören sona erer.
 
 
 
 
 
Ölmek üzere olan kimse
 
* Ölmek üzere olan kimse, eğer mümkünse, sağ yanı üzerinde yüzü kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Buna imkân olmazsa, sırt üstü yatırılarak başının altına biraz yastık konarak yükseltilir ve yüzü Kâbe`ye doğru çevrilmiş olur. Bu arada azar azar da su içirilir.
* Daha şuûru yerinde iken, ona telkinde bulunulur. Bu da onun yanında kelime-i şehadet getirmek suretiyle yapılır. Ancak söylemesi için ısrar edilmez, sadece işittirilir.
* Ayrıca ölüm halinde olan kimsenin yanında Yasin sûresinin okunması da uygundur.
* Ölüm gerçekleşince, ölünün gözleri hafif hareketlerle kapatılır. Geniş bir bezle çeneler bitiştirilerek, ağzı açık kalmaması için çene altından başın üstüne bağlanır.
* Sonra kolları yanlarına doğru bırakılır ve bacakları uzatılır. Daha sonra elbiseleri soyularak bir örtü ile üstü örtülür ve yüksekçe bir sedir üzerine konur. Şişmemesi için de karnının üzerine bir bıçak v.s. gibi bir demir parçası konur.
* Bundan sonra, ölüye dua etmeleri veya gerekli hazırlıkları yapmaları için, ölünün dost ve akrabalarına haber verilir. Defnedilmesi için acele edilmelidir. Ölünün sebepsiz yere bekletilmesi caiz değildir.
* Ölü yıkanmadan önce, yanında Kur`an okunması uygun değildir. Ölünün bulunmadığı başka bir odada okunabilir.
* Ölünün yanında güzel kokulu bir şeyler bulundurmak da iyi olur.
* Şefkat sevgisiyle ölüyü öpmekte bir sakınca yoktur.
 
 
 
Cenaze namazı:
 
Cenaze üzerine namaz kılmak farz-ı kifayedir. İster bir kişi kılsın, isterse bir cemaat, farz yerine getirilmiş olur. Sadece imamın kılması bile yeterli olur. Ancak ölünün cemaati ne kadar çok olur ise, ölünün o nisbette mağfirete ve rahmete nail olacağı da hadislerde belirtilmiştir. Diğer namazlarda şart olan temizlik, kıbleye yönelmek, avret yerlerini örtmek ve niyet etmek; cenaze namazı için de şarttır. Bundan başka şu şartlar da lazımdır:
1- Ölünün Müslüman olması.
2- Yere konmuş olması, vasıta üzerinde olmaması.
3- Ölünün mevcut olması. gaib üzerine namaz kılmak Hanefi mezhebinde caiz değildir.
4- Cenazenin önde olması, arkada kalmaması...
Diğer namazları bozan hususlar, cenaze namazını da bozar.
 
Cenaze namazı nasıl kılınır?
 
Cenaze namazı niyet ve 4 tekbir ile kılınır. Niyet etmeksizin veya tekbirlerden birini getirmeksizin kılınacak namaz geçerli olmaz. Niyet aslında kalben yapılır, dil ile de söylenilmesi sünnettir. Niyette, ölünün erkek veya kadın veya çocuk olduğu belirtilir. İmam olan zat, "Allah rızası için, hazır olan cenaze namazını kılmaya ve cenaze için dua etmeye" diye niyet ederek namaza başlar. Cemaat da aynı şekilde niyet eder, ayrıca, "uydum imama" derler. Yalnızca "uydum imama" denilmesi de yeterlidir. Kur`an okumak (kıraet), rükû` ve secdeler yoktur. Namaz şu şekilde kılınır:
v       İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır. Ve Sübhaneke okunur. Sübhaneke`de,  "Ve teala ceddük" kelimesinden sonra,  "Ve celle senaük" ilavesi yapılır.
v       Sonra eller kaldırılmaksızın, baş göz işareti yapılmaksızın, ikinci bir tekbir alınarak Allahümme salli ve barikler okunur.
v       Sonra üçüncü bir tekbir alınır ve hem ölü için, hem de bütün Müslümanlar için dua edilir. Burada muayyen bir dua yoktur. "Allahümme`ğfirli ve li`l-meyyiti ve li-sairi`l-mü`minine ve`l-mü`minat..." veya:  "Rabbena atina fi`d-dünya haseneten ve fi`l-ahireti haseneten ve kına azabe`n-nar birahmetike ya erhame`r-rahimin" duaları yapılabilir. Yahut daha başka herhangi bir dua da olabilir. Bilmeyenler, dua niyetine Fatiha sûresini bile okuyabilirler.
v       Sonra dördüncü tekbir alınır ve sağa ve sola selam verilir. Dördüncü tekbirden sonra namaz tamamlandığından, eller salıverilir.
Tekbirden başka olan dualar gizli okunur. Cenaze namazında Kur`an okumak caiz değildir. Ancak dua niyetiyle bazı ayetler okunabilir. Başlangıç tekbirinde imama yetişemeyen kimse, sonraki tekbiri bekler ve onunla namaza girer. Cenaze musalladan kaldırılmadan da tekbiri dörde tamamlar. Cenaze namazında selam vermek vacibtir. Okunan dualar ise sünnettir. Cenaze namazı kılacakların üç saf olması menduptur. Cenaze üzerine bir defa namaz kılınır.
 
Cenazeyi taşımak:
 
        Cenazeyi mezara kadar taşımak (teşyi` etmek) de sünnettir. Hazırlanmış cenazeleri bir an evvel defnetmek gerekir. Hatta Cuma sabahı hazırlanan cenazenin, cemaat çok olsun diye Cuma namazı sonrasına tehiri bile mekruh görülmüştür. Cenazeleri omuzlar üzerine yüklenerek kabirlerine kadar taşımak, onların haklarında gösterilen en büyük hürmet ve tazim nişanesidir. Cenaze 4 kişi tarafından taşınmalıdır. Zaruret olmadıkça sadece iki kişinin taşıması mekruhtur. Sırtta da taşıması mekruhtur. Cenazeyi omuzda taşımak gerekir. Küçük çocukların cenazesini ise, iki kişi, kollar arasında taşır. Kabristan uzakta ise, cenazenin arabada taşınmasında sakınca yoktur.    Cenazeyi takip edenler, arkada yürürler. Cemaatin bir kısmının önde yürümesi caiz ise de, cemaatin bütününün birden önde gitmesi uygun olmaz. Cenazenin sağında solunda değil, arkasında yürüyüp onu kabre kadar götürmekte, büyük sevap ve fazilet vardır.
        Cenaze taşınırken veya henüz evde bulunurken feryat edip ağlamak, çırpınmak, dövünmek ve yaka paça yırtmak gibi aşırı hareketler mekruhtur. Sessizce ağlamakta ise, bir sakınca yoktur. Sabretmek, metin davranmak, sevaplı ve faziletlidir.
 
 
 
Cenazelerin kabre konması:
 
Cenazeyi gündüz gömmek müstehaptır. Cenaze kabrin yanına getirilip yere konmadan cemaatin oturması mekruhtur. Cenaze kabre konulacağı zaman, bir-iki kimse kabre inerek, kabrin kıble tarafından cenazeyi tabuttan olduğu gibi alırlar. Kıbleye doğru kabre indirip sağ tarafı üzerine yatırırlar. Bundan sonra kabir toprakla örtülmeye başlanır. Bu arada Kur`an`ı güzel okuyan birisi tarafından Yasin, Tebareke, İhlas, Muavvizeteyn ve Fatiha sûreleri okunup ölünün ruhuna hediye edilir. Cemaatin hemen dağılması uygun değildir. Cenazeyi kabre koyarken hazır bulunanların kabre üçer kürek toprak atmaları müstehabtır.
 
 
Cenazelerde yanlış uygulamalar:
 
1)   Cenaze yakınlarının bağırarak ağlaması uygun değildir. Sessiz ağlamakta mahzur yoktur.
2)   Definden sonra kabrin başında taziyede bulunmak yanlıştır, uygun olan dua etmektir.
3)   Cenazede lüzumsuz yere konuşmamalı, cenazede, kabristanlıkta kesinlikle gülmemelidir.
4)   Kadınların, cenaze namazına ve  defin işlerine katılmaları uygun görülmemiştir.
5)   Cenazeyi götürürken sesli olarak zikir yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tekbir getirmek veya "Her canlı ölecektir” diye bağırmak yanlıştır, sessiz olarak Allahı anmak ise güzel bir davranıştır.
6)   Cenaze omuzlardan indirilmeden oturulmaz; omuzlardan indirildikten sonra da özürsüz ayakta durulmaz.
7)   Üç günden sonra mazeretsiz taziyede bulunmak uygun bir davranış değildir.
8)   Definden sonra cenaze evinde taziye dışında bir maksatla toplanmak uygun değildir. Taziye vesilesi ile gelinmiş ise Kur'an-ı Kerim okunması güzeldir.
9)   Cenaze evinde birinci, üçüncü, yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gündür diye halka yemek vermek uygun görülmemiştir. Ancak sevabı ölünün ruhuna hediye niyetiyle herhangi bir zamanda fakirlere yemek vermek güzel olur. Kabrin başına toplanıp yemek yemek uygun değildir.
10)   Cenazeyi tabut ile defnetmek uygun görülmemiştir, ancak toprak çok yumuşak olup yıkılma korkusu olursa yapılabilir.
11)   Cenazeye iştirak edenlerin cenaze namazını kılmadan geri dönmeleri uygun değildir. Namazdan sonra cenaze sahibi izin verirse definden önce dönmekte sakınca yoktur.
 
 
3.      HUKUKİ İŞLEMLER
 
a. Kütükten düşme (Merniz ölüm formu) işlemi   :
   (1) Nüfus düşüm işlemleri Defin Ruhsatının doldurulduğu mercii tarafından yapılır.
(2) Hastanede vefat edenler için hastahane yetkilileri tarafından yapılır. Hastanede yatış yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için ilgili belediye tarafından yapılır.
(3) Evde vefat edenler için Belediye cenaze bölümlerince yapılır
(4) Adli vakalarda savcılık tarafından yapılır.
                  b. Vukuatlı Ölüm Kağıdı (Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği)
(1) Nüfus Müdürlüklerinden vefatı müteakip en geç 15 gün içerisinde vukuatlı ölüm  
      kağıdı alınmalıdır.
(2) Normalde işlemler ilgili resmi kurumlar arasında yazışma yapılarak olur.  
Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği daha sonraki işlemlerde de aranacağından elden takip edilerek kısa zamanda alınır iki nüsha ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile birlikte Belediye Başkanlığı Cenaze Memurluğuna müracaat edilir. Buradan alınacak yazı ile vefat edenin kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne başvurularak nüfus kayıt örneği alınır.
                  c. Veraset ilamının alınması
(1) Vefatı müteakip en geç bir ay içerisinde çıkartılır. Ölenin bir mirasçısı vefatın   
olduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe örneği ile müracaat ederek veraset belgesi talep eder. Duruşmada iki de şahit bulundurulur. Dava sonuçlandıktan sonra gerekli harç yatırılarak veraset ilamı alınır. Veraset ilamı ölenin mirasçılarının kimler olduğu ve bıraktığı mal varlığının kimler arasında, hangi oranda paylaşımının yapılacağını belirtir.
(2) Ölen sağlığında bir vasiyet bırakmış ise bu vasiyetle, vasiyeti yoksa miras       
      hukukuna göre mal paylaşımı yapılır.
 
(3) Veraset ilamı Dilekçe Örneği

                        ............ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE  
Tarih.....
DAVACI:................................................
Eş veya Çocuklarının birisi)
..................................................................
(Adresi)
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Mirasçılık Belgesi verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR   :
1. Muris(Eşim/Annem/Babam)............................ ................................................... ....... ....                 .....................
(Ölen kişinin adi yazılacak ..../..../.....tarihinde vefat etmiştir.
 Kendisi...............İli.........İlçesi Nüfusuna kayıtlı olup, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ekte sunulmuştur.
  2. Mirasçı olarak geriye, sadece (ben/annem/ babam/ kardeşim gibi kimler varsa yazılacak)
biz kaldık.
  3.Mirasçı olarak bizim, Muristen kalan mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmemiz için, bir
Mirasçılık Belgesine ihtiyacımız vardır.
DELILLER                : Nüfus Kayıtları, Tanık ve sair Deliller.
İSTEM VE SONUÇ : Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak, tarafımıza Mirasçı
olduğumuzu ve paylarımızı gösterir bir Mirasçılık Belgesi verilmesini arz ederim.
Adı, Soyadı
                                                                                        İmza
EKİ                                        :
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Adresim :
.....................................................................................
.....................................................................................
d. Veraset ve İntikal Vergisinin Ödenmesi
 
(1)   En geç 4 ay içerisinde Veraset ve Harçlar Vergi dairesine, veraset ve İntikal vergisi için başvurulur.
(2) Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine verilecek dosyada aşağıdaki belgeler alınır.
 
(1) Veraset İlamının aslı ve noter tasdikli sureti,
(2) Ölenin kayıtlı olduğu mahalle muhtarlığından alınan ölüm ilmühaberi veya nüfus müdürlüğünce düzenlenmiş ölüm ve mirasçı bildirimi,
(3) Ölenin gayrı menkullerinin bağlı bulunduğu emlak vergi dairesince tasdikli  
      ölüm yılı emlak vergi beyannamesi veya ölüm yılı değerini belirtir emlak vergi  
      bildirimi,
(4) Ölenin bankadaki parasının ve dövizinin TL olarak ölüm tarihi itibarı ile faizli bakiyeyi bildiren yazı,
(5) Ölenin otomobili veya silahı varsa bunların 2 suret ruhsat fotokopileri,
(6) Telefon, cep telefonu, ve kablolu TV. Abonelik No.ları,
   (7) Hisse senetleri için ölüm tarihi itibarı ile bankadan ayrıntılı yazı,
(8) Şirket hisse senetleri mevcutsa; ölüm yılı muhasebece tasdikli bilanço, bir  
       önceki yıl vergi dairesince tasdikli bilanço, ticaret sicil gazetesi   
       fotokopisi, demirbaş listesi, şirkete ait araç varsa ruhsat fotokopisi, gayrı  
       menkul varsa emlak beyannamesi,
   (9) Damga pulu,
(10)Yukarıdaki belgelerin konduğu bir adet dosya.
 
 
                  e. SGK tarafından dul ve yetimlere aylık bağlanması:
 
               
(1)   Aşağıda belirtilen belgeler tanzim edilerek, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya  
Emekli aylığının alındığı Bölge Müdürlüğüne başvurulduğu takdirde, vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine Emekli Sandığınca dul, yetim aylığı bağlanır.
   (a) Dul, yetim maaşı ve ölüm yardımı talep dilekçesi, (Dilekçede, ölenin emekli sandığı
         sicil numarası belirtilmelidir.)
   (b) Bir nüsha vukuatlı aile nüfus kayıt örneği aslı, (Vefat edenin ölüm tarihi ile anne ve  
         babası da dahil dul, yetimlerini belirtecek şekilde olmalıdır.)
   (c) Kimlik araştırma belgesi, (Dul ve yetimlerden birisi tarafından imzalanması  
        yeterlidir.)
   (d) 18 yaşını doldurmuş, evli olmayan öğrenci çocuklar için yeni tarihli, tasdikli öğrenim  
         belgesi, (Orta öğrenimdeki erkek çocuklar 20, yüksek öğrenimdeki erkek çocuklar  
         25 yaşını doldurmamış olmalıdır.)
   (e) 18 yaşından büyük, öğrenci ve evli olmayan kız çocukları için Mal Bildirimi Belgesi   
         ve Muhtaçlık Belgesi,
   (f) 18 yaşını doldurmuş, öğrenci olmayan erkek çocuklardan, hayatını çalışarak   
         kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olanlar için tam teşekküllü hastaneden   
         alınacak resimli ve onaylı sağlık kurulu raporunun aslı, Mal Bildirimi Belgesi ve    
         Muhtaçlık Belgesi. Bunlardan kayyum ve vesayeti gerektirenler için kayyum veya      
         vasi ilamı,
   (g) Dul ve muhtaç annenin dilekçesi ve Mal Bildirimi Belgesi ile Muhtaçlık Belgesi,
   (h) İştirakçi olmayan ve 65 yaşını doldurmuş bulunan baba veya kocaya ait aylık talep    
        dilekçesi ile Mal Bildirimi Belgesi ve Muhtaçlık Belgesi.
   (ı) 65 yaşından küçük ve çalışamayacak derecede malûl ve muhtaç olan baba veya   
         koca için tam teşekküllü hastaneden alınacak resimli ve tasdikli sağlık raporunun
         aslı, Mal Bildirimi Belgesi ve Muhtaçlık Belgesi.
   (j) Aylık bağlanacakların her biri için 3 adet vesikalık fotoğraf,
   (k) Başka cihetten aylık alanların tercihlerine dair dilekçe,
   (l) Vefat edenin sağlık karnesi ve emekli tanıtım
           kartı (Emekli cüzdanı) gibi Emekli Sandığına ait özel belgeler. Mal Bildirimi   
           Belgesi, Mahalle/ Köy İhtiyar Heyetince imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.    
           Muhtaçlık Belgesi, İI/İlçe İdare Kurulundan alınmaktadır.
                     (2) Dul ve yetim aylıkları, üçer aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenir. Emekli
                         Sandığına dilekçe vererek veya Alo Emekli Bilgi Hattı (0312 414 54 34) aranarak dul   
                         yetim aylıklarının aylık olarak ödenmesi istenilebilir. Dul ve yetim aylıklarının aylık         
                         olarak ödenmesini talep edenler, daha sonra bu isteklerinden vazgeçemezler. Aylık
                         aldığı banka şubesini değiştirmek isteyenler bu isteklerini Emekli Sandığına dilekçe 
                         vererek bildirmelidirler.
                     (3) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda belirtilen durumlarda, dul ve yetim aylıkları  
                         kesilir. Daha sonra maaşa hak kazanılması halinde yeniden aylık bağlanır.
 
 
 
      T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA AYLIK BAĞLANMASI İÇİN
      VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ.
 
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                           
   Eşim(vefat edenin adı ve soyadı) ……tarihinde vefat etmiştir. Bana ve çocuklarıma aylık bağlanması için gereken işlemlerin yapılmasını arz ederim.
            Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
                                                                                                                      Eşi
                                                                                                                      Adı, soyadı ve imza
ADRES: …….
Vefat edenin emekli sicil No: ….
Özel Belgesinin(Emekli cüzdanı) Özel, Genel ve Karar No.ları: …
EKLER:
Ölüm tutanağı
Nüfus kayıt örneği(2 adet, kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden)
Kimlik araştırma belgesi
Çocuğu için öğrenci belgesi
Emekli cüzdanı
Sağlık karnesi
          Eşi ve çocuklarının fotoğrafları(4’er adet)
 
 
 
 
 
      f. SGK Ölüm Yardımı   :
 
(1) Ölen emeklinin sağ iken beyan ettiği kimseye, beyanda bulunmamış ise mirasçılarına,
      en son emekli aylığının bir aylığı tutarında ölüm yardımı ödenir.
 
(2) T.c. Sosyal Güvenlik Kurumuna ölüm yardımı yapılması için verilecek dilekçe 
     örneği.
 
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                          
Eşim (vefat edenin adı,soyadı)……..tarihinde vefat etmiştir.Bir aylık tutarında ölüm yardımının yapılmasını arz ederim.
                                                                                         Eşi(Adı,soyadı ve imza)
EKİ:
Veraset ilamı
Ölüm tutanağı
 
ADRES:………
VEFAT EDENİN
 Emekli sicil No.:……
 Özel belgenin,özel,genel ve karar No.ları:…..
 
 
g. Cenaze masraflarının ödenmesi
 
(1)    Vefat eden emekli subayın veya sağlık yardımına müstehak aile fertlerinin ölümü   
       halinde cenaze masrafları (Yıkama, kefen, tabut, cenazenin başka bir yere nakli,  
      mezar yeri masrafı v.b.) Milli SavunmaBakanlığı Bütçesinden iç Tedarik Bölge
       Bşk.lığı Askerlik Dairesi veya Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile
       başvurularak talep edilebilir.
       Bunun için verilecek dilekçeye;
       a. Vefat eden personelin TSK. Emekli kimlik kartı,
       b. İki nüsha ölüm il muhaberi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği,
       c. İki nüsha masraflara ait belge ve faturaların eklenmesi gerekir.
 
                         (2)As.Ş.Bşk.lığına cenaze yardımı için verilecek dilekçe örneği.
 
                              ……………ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA
 
      Eşim(vefat edenin rütbesi,adı,soyadı,sınıfı,sicil No.)………..tarihinde   
      vefat etmiştir…….YTL tutarındaki cenaze giderleri için alınan fatura ve
      diğer belgeler ekte sunulmuştur.Ödemenin tarafıma yapılmasını arz
      ederim.
                                                                                                                      Eşi(Adı,soyadı,imza)
      ADRES:………
      EKLER:
      Askeri kimlik kartı
      Ölüm ilmuhaberi-vukuatlı nüfus kayıt örneği
     …adet fatura
 
 
h. Oyak işlemleri
 
(1) a. Vefat eden emekli personel OYAK Emekli Maaşı Sistemi, Bağışa Dayalı Emekli    
          Geliri Sistemi, Konut Ön Biriktirim Fonuna üye ise veya konut kredisi borcu varsa,  
          ölümü Ordu Yardımlaşma Kurumuna dilekçe ile bildirilmelidir. Dilekçeye;
 
(a) Ölüm raporu,
(b) Veraset İlâmı, (Aslı veya noter, mahkeme onaylı sureti)
(c) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aslı veya noter onaylı sureti) eklenmelidir.
 
b. Ölen kişi emekli maaş sistemine üye ise; Vefat edenin hayatta iken vermiş
     olduğu beyannameye,beyanname yoksa veraset ilâmına uygunolarak, sisteme
     katılım oranına göre alabileceğien yüksek aylık maaşının 10 katı tutarında ölüm
     yardımı yapılır. Dul eşi isterse, emekli maaşı sistemiüyesi olabilir.
 
c. Vefat eden personel Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemine üye ise;
 
(a) İştirakçinin bir yılı tamamlamadan vefatı halinde, Sistem’deki rezervinin neması,
(b) Bir yılın tamamlanmasından sonra ölümü halinde ise; varsa hak edilen üçer
      aylık gelirler, bunların neması ve rezervinin neması da kanuni mirasçılarına
      ödenmektedir.
(c) Varislerin Sistem’e devam etme hakkı yoktur.
 
(4) Vefat eden personel Konut Ön Biriktirim Fonuna üye ise kurum mevzuatına
    göre mirasçılarınagerekli ödemeler yapılır.
 
 
ı. Silah devir ve hibe işlemleri
 
                        (1) VEFAT EDEN PERSONELİN SİLAH DEVİR VE HİBE İŞLEMLERİ
 
      1.Vefat eden emekli subayın şahsi silahı varsa silahı devir alacak olan mirasçı
         Tarafından Kuvvet İkmal ve Bakım Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgelerle
         müracaat ederek MenşeiBelgesi’nin düzenlenmesi talebinde bulunulur;
         a. Menşei belgesini talep ettiğine dair dilekçe,
         b. Mirasçının nüfus cüzdanı fotokopisi,
         c. Veraset ilamı fotokopisi,
         ç. Noterden alınacak feragatname fotokopisi ( Silahı alacak olan varis, diğer
             varislerden feragat almalıdır).
 Tanzim edilecek menşei belgesinin gönderilmesini müteakip, varis ikamet ettiği
 yerdeki Mülki Amirliğe müracaat ederek silah ruhsatı talebinde bulunur ve ilgili
 emniyet müdürlüğünden silah ruhsatını alır.
 Ölenin mirasçısı görevde veya emekli, müstafi subay, astsubay, uzman erbaş
   ise silah ruhsatı için mensup olduğu kuvvetin ilgili birimine başvurmalıdır.
2. Mirasçılar arzu ettikleri takdirde vefat eden emeklinin silahını Silahlı Kuvvetlere
    hibe de edebilir.
    Bunun için Kuvvet İkmal Bakım Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgelerle
    Birlikte başvurmalıdır;
    a. Hibe isteğini belirten dilekçe,
    b. Mirascının nüfus cüzdan fotokopisi,
    c. Silah ruhsatının aslı,
    ç. Veraset ilamı ile varislerin noter tasdikli feragatnamesi,
 d. Hibe edilecek silahın, bir suç nedeniyle aranan silahlardan olmadığına dair polis
     veya jandarma kriminal laboratuvarı raporu.
 
 
 
(2) TABANCA MENŞEİ İÇİN K.K.K.ORD.D.BŞK.LIĞINA VERİLECEK DİLEKÇE
     ÖRNEĞİ.
 
KITASI:
ADI VE SOYADI:
RÜTBESİ:
BABA ADI:
DOĞUM TARİHİ VE YERİ:
MEMLEKETİ:
DUHULU:
NASBI:
SİCİL NO:
EMEKLİ ONAY TARİH VE SAYISI:
                                               
                                              KOMUTANLIK ÖNÜNE
…..K.lığı şahsi tabancalar envanterinde,varisi bulunduğum (eşim,babam,v.s.)……..adına kayıtlı bulunan …..No.lu….mm.lik …….marka tabanca için …….K.lığınca menşe belgesi verilmesini arz ederim.
 
 
                                                                                                         İMZA VE TARİH
 
EKİ:
Fotoğrafım(2 adet)
İkamet adresi:……….